2010

In 2010 is de 1e Zwerfhondenconferentie georganiseerd op 24 september in de Universiteit Utrecht.

Maar liefst 155 dierenliefhebbers namen deel.

Alle op- en aanmerkingen op de enquêteformulieren hebben wij in kaart gebracht en de 2e Zwerfhondenconferentie zal een aantal wijzigingen ondergaan ten opzichte van vorig jaar.

Zaal:
Het geluid in de zaal alsmede de ruimtes om ongestoord de zaal te verlaten waren niet optimaal. We zullen in 2011 een zaal proberen te vinden waar deze problemen niet spelen.

Onderwerpen:
Deelnemers konden op het enquêteformulier aangeven welke onderwerpen zij graag behandeld zouden zien, ook daar hebben we rekening mee gehouden.

Lengte lezingen:
Sommige lezingen waren te lang. Alle lezingen zullen even lang zijn (maximaal 35 minuten).

Aantal pauzes:
Het aantal pauzes is te weinig gebleken, dus ook daar zal verandering in komen.

Dagindeling:
Deelnemers hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan discussie/overleg momenten. We zullen daarom aan het eind van de dag de mogelijkheid bieden voor rondetafelgesprekken waar deelnemers zich voor kunnen inschrijven.