Sprekers 2010

drs. Nel van Amerongen
Voormalig directeur van de W.S.P.A. Nederland, thans werkzaam voor ACTAsia for Animals. Deze Engelse organisatie richt zich op het dierenleed in Azië door lokale dierenbeschermingsorganisaties te steunen.

David Berg
Consultant, een echte all round werver, met een brede ervaring in direct marketing, internetmarketing, fondsenwerving en samenwerking met bedrijven. Hij stond mede aan de basis van de goededoelensite www.fondsen.org. David voert via Montagne Services het door hem ontwikkelde grote, jaarlijkse onderzoek onder meer dan 100 goede doelen uit, naar fondsenwerving via het internet. Hij is ook lid van het redactieteam van Vakblad Fondsenwerving.

Hanno Berger
Samen met Loes de Vries en Maryke Barendregt oprichter van Stichting Dierennood. Het doel van deze stichting is het helpen van dieren in nood waar ook ter wereld, door het ondersteunen van kleinschalige buitenlandse dierenprojecten en het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen bestaande stichtingen.

Drs. Noor Evertsen
Verbonden aan stichting Dier&Recht. Dier&Recht zet haar juridische kennis in voor dieren en gaat de strijd aan met grote organisaties, de overheid, de veetransportsector en slachterijen. Noor is tevens hoofdredacteur van ROAR (Review Of Animal Rights), een elektronische juridische vaknieuwsbrief .

Nathalie Klinge
Werkt voor de Roemeense stichting F.P.C.C. (Foundation for the Protection of Community Dogs). Deze stichting is verantwoordelijk voor het tot nu toe meest succesvolle castratieproject in Europa. Dochterorganisatie SOSDogs heeft in 5 jaar tijd het aantal zwerfhonden in de stad Oradea met 85 % gereduceerd. Nathalie bezoekt vele internationale conferenties op het gebied van hondenpopulatie management en adviseert buitenlandse organisaties en (lokale) overheden.

Suze Steenbergen-Andringa
Bestuurslid van Stichting Dierenhulp Bosnië. Deze stichting richt zich vooral op het structureel oplossen van het zwerfhondenprobleem in Bosnië zelf. Door sterilisatie, educatie en samenwerking met lokale organisaties en overheid richten zij zich op een constructieve en toekomstgerichte manier van werken.

mr. Loes de Vries
Voorzitster van Stichting Dierennood en één van de oprichters. Daarvoor als vrijwilligster werkzaam bij diverse Nederlandse dierenwelzijnsorganisaties.